T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
TC T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Endokrinoloji Poliklinikleri

Güncelleme Tarihi: 23/05/2018

 


Prof.Dr.Zehra AYCAN

Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Çocuk Endokrinoloji Kliniği yaklaşık 20 yıldır hizmet vermekte olup 2001 yılında "Pediatrik Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi" vermeye başlamıştır. Kliniğimizde çalışan eğitim görevlileri; Prof. Dr. Zehra Aycan (Eğitim ve İdari Sorumlusu), Prof. Dr. Semra Çetinkaya ve Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve’dir.  Kliniğimizde yataklı servis  ve poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Hizmetler eğitim sorumluları kontrolünde; üç Çocuk Endokrinoloji uzmanı, dört  yandal asistanı ile her ay değişen 3 genel pediatri asistanı ile birlikte yürütülmektedir.

Sunulan Hizmetler ;

Poliklinik Hizmeti, Yatan hastalara verilen hizmet, Endokrin hastalıklarda kullanılan uyarı ve baskılama testleri, Diyabet Eğitimi, Diyabetli hastalar için insulin pompası ve karbonhidrat sayımı eğitimi, Büyüme Hormonu Eğitimi, Cinsiyet Belirleme ve İzlem Kurulu ( Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Psikiyatrisi bölümlerinin de katılımı ile cinsiyet gelişim bozukluklarında cinsiyet belirleme ve gereken operasyonların planlanması), Tiroid nodülleri için konsey  (Pediatrik Onkoloji, Çocuk Cerrahisi, Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinin de katılımı ile  tiroid nodüllerinin değerlendirildiği ve karara bağlandığı kurul ), her hafta pazartesi günü öğleden sonra tanı ve izleminde güçlük yaşanan hastaların değerlendirildiği ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışıldığı endokrin konseyi

Poliklinik Hizmeti ;

Çocuk endokrinoloji polikliniği hastanemiz D blok zemin kattadır. Ayrıca hastanemiz Turgut Özal Ek Binası B blok 2. katında da bir adet çocuk endokrinoloji polikliniğimiz hizmet vermektedir. 6 ayrı poliklinik odamızda (5 polikliniğimiz merkez binada, 1 polikliniğimiz Turgut Özal Ek Binasında); eğitim görevlileri ile birlikte yan dal asistanları ve Çocuk endokrinoloji  uzman doktorlarımız tarafından sunulan poliklinik hizmeti haftanın her günü yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba günü bir poliklinik odasında sadece diyabet polikliniği yapılmakta ve hekim-diyabet eğitim hemşiresi birlikte hizmet vermektedir. Ayrıca diğer günlerde diyabet eğitim hemşireleri tarafından yapılan ve genellikle yeni hastalar ve gereksinim duyulan diyabetli hasta ve aileleri için yapılandırılmış bir diyabet eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitimin sonunda bir sınav uygulanmakta ve diyabet yönetim becerisi kazananlar ve kazanamayanlar ayrılmaktadır. Temel eğitimde eksik kalan yönler ve izlemde gereken hastalara eğitim tekrarı ve danışmanlık hizmeti diyabet eğitim hemşireleri tarafından verilmektedir.  Polikliniğimizde bireyselleştirilmiş diyabet eğitimi randevulu olarak Diyabet eğitim hemşiremiz Nurdan Yıldırım ve Hatice Çolak tarafından verilmektedir.

Bölümümüzde yapılan uyarı ve baskılama testleri özel test hemşiremiz Fatma Can Budak tarafından 08:00-12:00 saatleri arasında yapılmakta büyüme hormonu başlangıç ve devam eğitimleri ise aynı hemşiremiz tarafından 13:30-17:00 saatleri arasında verilmektedir. Ayrıca her hafta Çarşamba günü bir polikliğimiz diyabet polikliniği olarak  uzman doktorumuz ve diyabet hemşiremiz ile birlikte diyabet hastalarına hizmet vermektedir. Polikliniğimizde; diyabetes mellitus, boy kısalığı, uzun boy, erken ve gecikmiş ergenlik, mikropenis, cinsel faklılaşma bozuklukları, adrenal hastalıklar, hipoglisemi, kemik hastalıkları ve kemik erimesi (osteoporoz), paratiroid hastalıkları, guatr, tiroid hastalıkları, kronik hastalıklardaki endokrin bozukluklar ile ilgili tanı, tedavi ve izlem yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizin diğer kliniklerinden gelen konsültasyonlar değerlendirilmektedir.

Çocuk endokrinoloji servisi C blok 3. kattadır. Servisimiz 17 yataklı olup genelde 2 kişilik odalar halindedir ve refakatçi kabul edilmektedir. Her odamızda televizyon, buzdolabı, küçük bir kütüphane, refakatçi dolap ve yatağı mevcuttur. Servis hizmeti 1 sorumlu hemşire (Sevim Koçak), 4 servis hemşiresi (Nezihe Çayan, Kazım Kirişçi, Asuman Bekiroğlu, Mehmet Yiğit, Semanur Şahin, İlknur Kızılkaya), iki diyabet eğitim hemşiresi, her ay değişen iki pediatri asistan doktoru ve bir pediatrik endokrinoloji uzmanı tarafından yürütülmektedir.

Eğitim Faaliyetleri: Kliniğimiz Çocuk endokrinoloji uzmanlık öğrencileri ve Pediatri uzmanlık öğrencileri için yapılandırılmış bir eğitim programı uygulamaktadır. Ayrıca zaman zaman okul ve halk eğitimleri, medya yoluyla eğitim faliyetleri  yapılmaktadır.DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr.       Zehra AYCAN                                         Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı-Eğitim/İdari Sorumlusu

Prof. Dr.       Semra ÇETİNKAYA                               Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Uzmanı

Doç. Dr.       Şenay SAVAŞ ERDEVE                         Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
Uzm. Dr       Melikşah KESKİN                                  Çocuk Endokrinoloji Uzmanı  (Başhekim Yardımcısı)

Uzm. Dr.      Nursel MURATOĞLU ŞAHİN             Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

Uzm. Dr.      Selin ELMAOĞULARI                          Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

Uzm. Dr       Aslıhan ARASLI YILMAZ                     Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık Öğrencisi

Uzm. Dr.      Elvan BAYRAMOĞLU                           Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık Öğrencisi

Uzm. Dr.      Servet Yel                                                 Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık Öğrencisi

Uzm. Dr.      Şervan ÖZALKAK                                  Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık Öğrencisi

Uzm. Dr.      Gülin Karacan Küçükali                       Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık Öğrencisi
Uzm. Dr.      Selami Kocaman                                    Çocuk Endokrinoloji-Yandal Uzmanlık ÖğrencisiÇocuk Endokrinolojisi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlumuz Prof. Dr. Zehra AYCAN’ ın özgeçmişi ve bilimsel yayınları:

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı     : ZEHRA AYCANÖğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi üniversitesi

1990

 Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve   Hastalıkları

SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi

1997

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

2002

Doçentlik

Çocuk Sağlığı ve   Hastalıkları

SB Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006

Klinik Şefi

Çocuk Endokrinoloji

SB Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hast. EAH

2008

Doktora

Adölesan Sağlığı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Sağlığı Anabilimdalı

2011-2016

Profesör

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği

2012

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Nöral Tüp Defektlerinin Prenatal Tanısında Triple Testin Geçerliliği Tez Danışmanı: Doç Dr. Fatmanur Çakmak

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı:  Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastalarda Steroid Tedavisinin, Yeterliliğinin ve Olası Komplikasyonların (Boy Kısalığı, Obezite, Osteoporoz, Polikistik Over, Adrenal Rest Hiperplazisi) Denetimi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gönül Öcal

Adolesan Sağlığı Doktora Tezi: Lisanslı Sporcuların Okul Başarısının Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Prof Dr Orhan Derman

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1)Savas-Erdeve S, Keskin M, Sagsak E, Cenesiz F, Cetinkaya S, Aycan Z. Do the Anti-Müllerian Hormone Levels of Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome, Those Who Are at Risk for Developing Polycystic Ovary Syndrome, and Those Who Exhibit Isolated Oligomenorrhea Differ from Those of Adolescents with Normal Menstrual Cycles. Horm Res Paediatr. 2016 May 13

2)   Şıklar Z, Genens M, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Savaş Erdeve Ş, Çetinkaya S, Güven A, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yılmaz G, Akyürek N, Abacı A, Çelmeli G, Sarı E, Yeşilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Şimşek E, Çatlı G, Büyükinan M, Çayır A, Evliyaoğlu O, İşgüven P, Özgen IT, Hatipoğlu N, Elhan AH, Berberoğlu M. The growth characteristics of patients with  Noonan syndrome, and first 3 years results of GH treatment: A Nationwide multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Apr 29. doi: 10.4274/jcrpe.3013.

3)      Atay Z, Yesilkaya E, Erdeve SS, Turan S, Akin L, Eren E, Doger E, Aycan Z, Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Ozen S, Kara C, Tayfun M, Sari E, Tutunculer F, Karabulut GS, Karaguzel G, Cetinkaya S, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Guran T,  Bereket A. The Etiology and Clinical Features of Non-CAH Gonadotropin-Independent Precocious Puberty: A Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2016 May;101(5):1980-8. doi: 10.1210/jc.2015-3500.

4)      Uzel MM, Elgin U, Sen E, Keskin M, Sağsak E, Aycan Z. Comparison of anterior segment parameters in juvenile diabetes mellitus and healthy eyes. Eur J Ophthalmol. 2016 Mar 5:0. doi: 10.5301/ejo.5000764.

5)      Keskin M, Savas-Erdeve S, Aycan Z. Co-Existence of Thyroid Nodule and Thyroid  Cancer in Children and Adolescents with Hashimoto Thyroiditis: A Single-Center Study. Horm Res Paediatr. 2016;85(3):181-7.

6)      Kurtul BE, Ozer PA, Kabatas EU, Gürkan A, Aycan Z. Ophthalmic Manifestations in Children With Congenital Hypothyroidism. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2016 Jan-Feb;53(1):29-34.

7)      Kanık Yüksek S, Aycan Z, Öner Ö. Evaluation of Iodine Deficiency in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Mar 5;8(1):61-6.

8)      Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Önder A, Peltek Kendirci HN, Doğan H, Ceylaner S. Maturity onset diabetes of youth (MODY) in Turkish children: sequence analysis of 11 causative genes by next generation sequencing. J Pediatr  Endocrinol Metab. 2016 Apr 1;29(4):487-96.

9)      Kara C, Çetinkaya S, Gündüz S, Can Y Lmaz G, Aycan Z, Ayd N M. Efficacy and safety of pamidronate in children with vitamin D intoxication. Pediatr Int. 2015  Dec 8. doi: 10.1111/ped.12875.

10)  Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Baş VN, Önder A, Çetinkaya S, Aycan Z. Evaluating the Efficacy of Treatment with a GnRH Analogue in Patients with Central Precocious Puberty. Int J Endocrinol. 2015;2015:247386. doi: 10.1155/2015/247386.

11)  Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S,  Bideci A, Guven A, Demir K, Akinci A, Buyukinan M, Aydin BK, Turan S, Agladioglu  SY, Atay Z, Abali ZY, Tarim O, Catli G, Yuksel B, Akcay T, Yildiz M, Ozen S, Doger E, Demirbilek H, Ucar A, Isik E, Ozhan B, Bolu S, Ozgen IT, Suntharalingham JP, Achermann JC. Rare Causes of Primary Adrenal Insufficiency: Genetic and Clinical Characterization of a Large Nationwide Cohort. J Clin Endocrinol Metab.  2016 Jan;101(1):284-92. doi: 10.1210/jc.2015-3250.

12)  Peltek Kendirci HN, Aycan Z, Sağsak E, Keskin M, Çetinkaya S. The evaluation  of transient hypothyroidism in patients diagnosed with congenital hypothyroidism. Turk J Med Sci. 2015;45(4):745-50.

13)  Keskin M, Savaş-Erdeve Ş, Sağsak E, Çetinkaya S, Aycan Z. Risk factors affecting the development of nephrocalcinosis, the most common complication of hypophosphatemic rickets. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;28(11-12):1333-7.

14)  Topcu V, Ilgin-Ruhi H, Siklar Z, Karabulut HG, Berberoglu M, Hacihamdioglu B, Savas-Erdeve S, Aycan Z, Peltek-Kendirci HN, Ocal G, Tukun FA. Investigation of androgen receptor gene mutations in a series of 21 patients with 46,XY disorders  of sex development. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Nov 1;28(11-12):1257-63.

15)  Keskin M, Erdeve SS, Aycan Z. Rett syndrome and precocious pubertyassociation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 May 30. doi:10.1515/jpem-2015-0139.

16)  Baş VN, Yılmaz Agladioglu S, Özgür S, Karademir S, Aycan Z. Investigation ofautoimmune diseases accompanying Hashimoto's thyroiditis in children andadolescents and evaluation of cardiac signs. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(7-8):767-71.

17)  Peltek Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Önder A, Baş VN, Çetinkaya S, Aycan Z.Effects of GnRH analogue treatment on anterior pituitary hormones in childrenwith central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 May 22..doi:10.1515/jpem-2014-0222.

18)  Sagsak E, Aycan Z, Savas-Erdeve S, Keskin M, Cetinkaya S, Karaer K. 17βHSD-3 enzyme deficiency due to novel mutations in the HSD17B3 gene diagnosed in a neonate. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Jul 1;28(7-8):957-9.

19)  The evaluation of transient hypothyroidism in patients diagnosed with congenital hypothyroidism. Peltek Kendirci HN,Aycan Z, Sağsak E, Keskin M, Çetinkaya S.Turk J Med Sci, 2015,45, 745-750

20)  Yılmaz Agladioglu S, Sagsak E, Aycan Z. Urinary C-Peptide/Creatinine Ratio CanDistinguish Maturity-Onset Diabetes of the Young from Type 1 Diabetes in Childrenand Adolescents: A Single-Center Experience. Horm Res Paediatr. 2015;84(1):54-61.

21)  Kibar AE, Pac FA, Ece İ, Oflaz MB, Ballı Ş, Bas VN, Aycan Z. Effect of obesityon left ventricular longitudinal myocardial strain by speckle trackingechocardiography in children and adolescents. Balkan Med J. 2015;32(1):56-63.

22)  Keskin M, Uğurlu AK, Savaş-Erdeve Ş, Sağsak E, Akyüz SG, Çetinkaya S, Aycan Z.17α-Hydroylase/17,20-lyase deficiency related to P.Y27*(c.81C>A) mutation inCYP17A1 gene. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(7-8):919-21.

23)  Sagsak E, Savas-Erdeve S, Keskin M, Cetinkaya S, Aycan Z. The use ofpamidronate for acute vitamin D intoxication, clinical experience with threecases. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(5-6):709-12.

24)  Özgelen Ş, Nijat Baş V, Çetinkaya S, Aycan Z. What has national screening program changed in cases with congenital hypothyroidism? Iran J Pediatr. 2014;24(3):255-60.

25)  Baş F, Uyguner ZO, Darendeliler F, Aycan Z, Çetinkaya E, Berberoğlu M, Şiklar Z, Öcal G, Darcan Ş, Gökşen D, Topaloğlu AK, Yüksel B, Özbek MN, Ercan O, Evliyaoğlu O, Çetinkaya S, Şen Y, Atabek E, Toksoy G, Aydin BK, Bundak R. Molecular analysis of PROP1, POU1F1, LHX3, and HESX1 in Turkish patients with combined pituitary hormone deficiency: a multicenter study. Endocrine. 2015;49(2):479-91.

26)  Öcal G, Berberoğlu M, Sıklar Z, Aycan Z, Hacıhamdioglu B, Erdeve ŞS, ÇamtosunE, Kocaay P, Ruhi HI, Kılıç BG, Tukun A. Clinical review of 95 patients with46,XX disorders of sex development based on the new Chicago classification. JPediatr Adolesc Gynecol. 2015;28(1):6-11.

27)  Önder A, Aycan Z. Approach to thyroid nodules in children and adolescents. Turk J Pediatr. 2014;56(3):219-25.

28)  Savas-Erdeve S, Yılmaz Agladioglu S, Onder A, Peltek Kendirci HN, Bas VN,Sagsak E, Cetinkaya S, Aycan Z. An uncommon cause of hypoglycemia: insulinautoimmune syndrome. Horm Res Paediatr. 2014;82(4):278-82.

29)  Cangul H, Bas VN, Saglam Y, Kendall M, Barrett TG, Maher ER, Aycan Z. Anonsense thyrotropin receptor gene mutation (R609X) is associated with congenitalhypothyroidism and heart defects. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(11-12):1101-5

30)  Aycan Z, Baş VN. Prader-Willi syndrome and growth hormone deficiency. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(2):62-7

31)  Nalcacıoglu-Yuksekkaya P, Sen E, Yilmaz S, Elgin U, Gunaydin S, Aycan Z. Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with congenital isolated growth hormone deficiency. Eur J Ophthalmol. 2014;24(6):873-8

32)  Nalcacıoglu-Yuksekkaya P, Sen E, Elgin U, Hocaoglu M, Ozturk F, Yilmaz SA, Kendirci HN, Cetinkaya S, Aycan Z. Corneal properties in children with congenital isolated growth hormone deficiency. Int J Ophthalmol. 2014;7(2):317-20

33)  Önder A, Aycan Z, Koca C, Ergin M, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Peltek Kendirci HN, Baş VN. Evaluation of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in children with growth hormone deficiency. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014;6(1):22-7.

34)  Nalcacıoglu-Yuksekkaya P, Sen E, Cetinkaya S, Bas V, Aycan Z, Ozturk F. Corneal biomechanical characteristics in children with diabetes mellitus. Int Ophthalmol. 2014;34(4):881-6.

35)  Baş VN, Ozgelen S, Cetinkaya S, Aycan Z. Diseases accompanying congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(5-6):485-9.

36)  Yılmaz-Ağladıoğlu S, Savaş-Erdeve Ş, Boduroğlu E, Önder A, Karaman İ, Çetinkaya S, Aycan Z. A girl with steroid cell ovarian tumor misdiagnosed as non-classical congenital adrenal hyperplasia. Turk J Pediatr. 2013;55(4):443-6.

37)  Nalcacıoglu-Yüksekkaya P, Sen E, Onder A, Cetinkaya S, Tos T, Kurtul E, Aycan  Z. Increased central corneal thickness in patients with Turner syndrome. Eur J Ophthalmol. 2014;24(3):309-13.

38)  Baş VN, Aycan Z, Cangul H, Kendall M, Ağladıoğlu SY, Çetinkaya S, Maher ER. A common thyroid peroxidase gene mutation (G319R) in Turkish patients with congenital hypothyroidism could be due to a founder effect. J Pediatr Endocrinol  Metab. 2014;27(3-4):383-7.

39)  Cangul H, Aycan Z, Kendall M, Bas VN, Saglam Y, Barrett TG, Maher ER. A truncating DUOX2 mutation (R434X) causes severe congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014;27(3-4):323-7.

40)  Onder A, Cetinkaya S, Tunc O, Aycan Z. Evaluation of bone mineral density in  children with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(11-12):1077-81.

41)  Baş VN, Ağladıoğlu SY, Onder A, Ozışık P, Peltek Kendirci HN, Cetinkaya S, Aycan Z. Long-term follow-up of Cushing's disease:a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;10;5(3):202-5.

42)  Ağladıoğlu SY, Savaş Erdeve S, Cetinkaya S, Baş VN, Peltek Kendirci HN, Onder A, Aycan Z. Hyperinsulinemic hypoglycemia: experience in a series of 17 cases. J  Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;10;5(3):150-5.

43)  Ozgür S, Ceylan O, Senocak F, Orün UA, Doğan V, Yılmaz O, Keskin M, Aycan Z,  Okutucu S, Karademir S. An evaluation of heart rate variability and its modifying factors in children with type 1 diabetes. Cardiol Young. 2013;9:1-8.

44)  Aydın BK, Aycan Z, Sıklar Z, Berberoğlu M, Ocal G, Cetinkaya S, Baş VN, Kendirci HN, Cetinkaya E, Darcan S, Gökşen D, Evliyaoğlu O, Sükür M, Baş F, Darendeliler F. Adherence to growth hormone therapy: results of a multicenter study. Endocr Pract. 2014;20(1):46-51.

45)  Baş VN, Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Kendirci HN. Prevalence of hyperthyrotropinemia in obese children before and after weight loss. Eat Weight Disord. 2013;18(1):87-90.

46)  Agladıoglu SY, Cetınkaya S, Erdeve SS, Onder A, Kendırcı HN, Bas VN, Aycan Z. Diabetes mellitus with Laron syndrome: case report. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(9-10):955-8.

47)  Baş VN, Cetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Aksoy A, Gülpınar B, Aycan Z. Report of the first case of precocious puberty in Rett syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(9-10):937-9.

48)  Akyürek N, Aycan Z, Cetinkaya S, Akyürek O, Yilmaz Ağladioğlu S, Ertan U. Peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-gamma concentrations in childhood obesity. Scand J Clin Lab Invest.2013;73;4;355-360

49)  Kibar AE, Pac FA, Ballı S, Oflaz MB, Ece I, Bas VN, Aycan Z. Early subclinical left-ventricular dysfunction in obese nonhypertensive children: a tissue Doppler imaging study. Pediatr Cardiol. 2013;34(6):1482-90..

50)  Simsek DG, Aycan Z, Özen S, Cetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç O, Uçaktürk A, Asar G, Baş F, Cetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Sıklar Z,  Altıncık A, Ökten A, Özkan B, Ocal G, Semiz S, Arslanoğlu İ, Evliyaoğlu O, Bundak R, Darcan Ş. Diabetes care, glycemic control, complications, and concomitant autoimmune diseases in children with type 1 diabetes in Turkey: a multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(1):20-6.

51)  Baş VN, Cangul H, Agladioglu SY, Kendall M, Cetinkaya S, Maher ER, Aycan Z. Mild and severe congenital primary hypothyroidism in two patients by thyrotropin  receptor (TSHR) gene mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(11-12):1153-6.

52)  Kendirci HN, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Ağladıoğlu SY, Önder A. A rare combination: congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency and  Turner syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012;4(4):213-5.

53)  Cangul H, Aycan Z, Olivera-Nappa A, Saglam H, Schoenmakers NA, Boelaert K, Cetinkaya S, Tarım O, Bober E, Darendeliler F, Bas V, Demir K, Aydin BK, Kendall  M, Cole T, Högler W, Chatterjee VK, Barrett TG, Maher ER. Thyroid dyshormonogenesis is mainly caused by TPO mutations in consanguineous community.  Clin Endocrinol (Oxf). 2013;79(2):275-81.

54)  Onder A, Aycan Z, Cetinkaya S, Kendirci HN, Bas VN, Agladioglu SY. Assessment of the 21-hydroxylase deficiency and the adrenal functions in young females with Turner syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):681-5.

55)  Baş VN, Aycan Z, Cetinkaya S, Uner C, Cavuşoğlu YH, Arda N. Thyroid nodules in children and adolescents: a single institution's experience. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):633-8.

56)  Eksioglu AS, Yilmaz S, Cetinkaya S, Cinar G, Yildiz YT, Aycan Z. Value ofpelvic sonography in the diagnosis of various forms of precocious puberty ingirls. J Clin Ultrasound. 2013;41(2):84-93.

57)  Aycan Z, Bas VN, Cetinkaya S, Yilmaz Agladioglu S, Tiryaki T. Prevalence and long-term follow-up outcomes of testicular adrenal rest tumours in children andadolescent males with congenital adrenal hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;78(5):667-72.

58)  Aycan Z, Önder A, Çetinkaya S, Bilgili H, Yıldırım N, Baş VN, Peltek KendirciHN, Ağladıoğlu SY. Assessment of the knowledge of diabetes mellitus among school teachers within the scope of the managing diabetes at school program. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012;4(4):199-203.

59)  Hakan N, Aydin M, Erdogan O, Cavusoglu YH, Aycan Z, Ozaltin F, Zenciroglu A, Apaydin S, Gunes R, Sahin G, Cinar G, Okumus N. A novel WT1 gene mutation in anewborn infant diagnosed with Denys-Drash syndrome. Genet Couns.2012;23(2):255-61.

60)  Yilmaz Agladioglu S, Aycan Z, Bas VN, Peltek Kendirci HN, Onder A.Thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome: a novel mutation. Genet Couns.2012;23(2):149-56.

61)  Baş VN, Ozkan M, Zenciroğlu A, Cavuşoğlu YH, Cetinkaya S, Aycan Z. Seizuredue to somatostatin analog discontinuation in a case diagnosed as congenitalhyperinsulinism novel mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(5-6):553-5.

62)  Acar M, Aycan Z, Acar B, Ertan U, Peltek HN, Karasen RM. Audiologicevaluation in pediatric patients with type 1 diabetes mellitus. J PediatrEndocrinol Metab. 2012;25(5-6):503-8.

63)  Cangul H, Aycan Z, Saglam H, Forman JR, Cetinkaya S, Tarim O, Bober E, Cesur Y, Kurtoglu S, Darendeliler F, Bas V, Eren E, Demir K, Kiraz A, Aydin BK,Karthikeyan A, Kendall M, Boelaert K, Shaw NJ, Kirk J, Högler W, Barrett TG,Maher ER. TSHR is the main causative locus in autosomal recessively inheritedthyroid dysgenesis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(5-6):419-26.

64)  Gökçe S, Atbinici Z, Aycan Z, Cınar HG, Zorlu P. The relationship betweenpediatric nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular risk factors andincreased risk of atherosclerosis in obese children. Pediatr Cardiol. 2013;34(2):308-15.

65)  Onder A, Kendirci HN, Bas VN, Agladioglu SY, Cetinkaya S, Aycan Z. Apediatric Conn syndrome case. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(1-2):203-6.

66)  Baş F, Darendeliler F, Aycan Z, Çetinkaya E, Berberoğlu M, Sıklar Z, Öcal G, Timirci Ö, Çetinkaya S, Darcan Ş, Gökşen Şimşek D, Bideci A, Cinaz P, Böber E,Demir K, Bereket A, Turan S, Atabek ME, Tütüncüler F, Isbir T, Bozkurt N, KabataşEryılmaz S, Uzunhan O, Küçükemre Aydın B, Bundak R. The exon3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growthhormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenterstudy. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):85-93.

67)  Baş VN, Cetinkaya S, Apaydin S, Bozkurt C, Cavuşoğlu YH, Aycan Z. A case ofLangerhans cell histiocytosis with thyroid involvement. J Pediatr Endocrinol Metab. 2011; 24(11-12):1059-61.

68)  Tunc O, Cetinkaya S, Kizilgün M, Aycan Z. Vitamin D status and insulinrequirements in children and adolescent with type 1 diabetes. J PediatrEndocrinol Metab. 2011;24(11-12):1037-41.

69)  Baş VN, Cetinkaya S, Aycan Z. Iatrogenic Cushing syndrome due to nasalsteroid drops. Eur J Pediatr. 2012;171(4):735-6.

70)  Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Kendirci HN, Erkek N, Baş VN. Doespseudohypoaldosteronism mask the diagnosis of congenital adrenal hyperplasia? JClin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(4):219-21.

71)  Tos T, Karaman A, Aycan Z, Tükün A. A rare case of monosomy 18p:translocation between chromosomes 18 and 21. Genet Couns. 2011;22(2):227-31.

72)  Aycan Z, Cetinkaya S, Oğuz SS, Ceylaner S. A new variant of a known mutation in two siblings with permanent neonatal diabetes mellitus. J Pediatr EndocrinolMetab. 2011;24(5-6):373-5.

73)  Aycan Z, Önder A, Çetinkaya S. Eight-year follow-up of a girl withMcCune-Albright syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(1):40-2.

74)  Aycan Z, Baş VN, Cetinkaya S, Ağladioğlu SY, Kendirci HN, Senocak F.Thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome with atrial standstill: a case report. J Pediatr Hematol Oncol. 2011;33(2):144-7.

75)  Baş VN, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Kendirici HN, Bilgili H, Yıldırım N,Aycan Z. Insulin oedema in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. J Clin ResPediatr Endocrinol. 2010;2(1):46-8.

76)  Çetinkaya S, Kendirci HN, Ağladioğlu SY, Baş VN, Özdemir S, Bozkurt C, Aycan Z. Hypothyroidism due to hepatic hemangioendothelioma: a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(3):126-30.

77)  Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Ceylaner S, Cetinkaya S, Baş VN, Kendirici HN.Sporadic nonautoimmune neonatal hyperthyroidism due to A623V germline mutation inthe thyrotropin receptor gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(4):168-72.

78)  Ergür AT, Oçal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Sıklar Z, Aycan Z, Evliyaoğlu O, Kansu A, Girgin N, Ensari A. Celiac disease and autoimmune thyroid disease in children with type 1 diabetes mellitus: clinical and HLA-genotyping results. JClin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(4):151-4.

79)  Bayhan GI, Cetinkaya S, Cinar HG, Aycan Z. Testicular adrenal rest tumor in apatient with 11beta-hydroxylase deficient congenital adrenal hyperplasia. JPediatr Endocrinol Metab. 2010;23(7):729-32.

80)  Cangul H, Morgan NV, Forman JR, Saglam H, Aycan Z, Yakut T, Gulten T, TarimO, Bober E, Cesur Y, Kirby GA, Pasha S, Karkucak M, Eren E, Cetinkaya S, Bas V,Demir K, Yuca SA, Meyer E, Kendall M, Hogler W, Barrett TG, Maher ER. Novel TSHR mutations in consanguineous families with congenital nongoitrous hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf). 2010;73(5):671-7.

81)  Cetinkaya S, Kunak B, Kara C, Demirçeken F, Yarali N, Polat E, Aycan Z. Acase report of neonatal diabetes due to neonatal hemochromatosis. J PediatrEndocrinol Metab. 2010;23(5):521-4.

82)  Senel E, Kizilgun M, Akbiyik F, Atayurt H, Tiryaki HT, Aycan Z. Theevaluation of the adrenal and thyroid axes and glucose metabolism after burninjury in children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010;23(5):481-9.

83)  Aycan Z, Akbuğa S, Cetinkaya E, Ocal G, Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Adiyaman P. Final height of patients with classical congenital adrenal hyperplasia. Turk JPediatr. 2009;51(6):539-44.

84)  Savas Erdeve S, Aycan Z, Berberoglu M, Siklar Z, Hacihamdioglu B, Sipahi K,Akar N, Ocal G. A novel mutation of 5alpha-steroid reductase 2 deficiency (CD 65 ALA-PRO) with severe virilization defect in a Turkish family and difficulty ingender assignment. Eur J Pediatr. 2010;169(8):991-5.

85)  Akinci A, Oner O, Aktas Z, Cetinkaya E, Aycan Z. Refractive errors andstrabismus in children with laurence-moon-biedl syndrome. J Pediatr OphthalmolStrabismus. 2010;47(1):26-8.

86)  Ozdemir H, Aycan Z, Degerliyurt A, Metin A. The treatment of cerebral saltwasting with fludrocortisone in a child with lissencephaly. Turk Neurosurg. 2010;20(1):100-2.

87)  Akınci A, Bulus D, Aycan Z, Oner O. Central corneal thickness in childrenwith diabetes. J Refract Surg. 2009;25(11):1041-4.

88)  Unal S, Aycan Z, Halsall DJ, Kibar AE, Eker S, Ozaydin E. Donohue syndrome ina neonate with homozygous deletion of exon 3 of the insulin receptor gene. JPediatr Endocrinol Metab. 2009;22(7):669-74.

89)  Oner O, Aycan Z, Tiryaki T, Soy D, Cetinkaya E, Kibar E. Variables related tobehavioral and emotional problems and gender typed behaviors in female patientswith congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Endocrinol Metab. 2009;22(2):143-51.

90)  Ozaydın E, Aycan Z, Yusufoğlu AM, Cetinkaya E, Ergen S, Unal S, Köse G.Management of central diabetes insipidus with oral desmopressin in a patient withectrodactyly and cleft lip/palate (ECP) syndrome. Turk J Pediatr. 2009;51(1):89-93.

91)  Sadeghi F, Yurur-Kutlay N, Berberoglu M, Cetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgin Ruhi H, Ocal G, Siklar Z, Elhan A, Tukun A. Identification of frequency anddistribution of the nine most frequent mutations among patients with21-hydroxylase deficiency in Turkey. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21(8):781-7.

92)  Yusufoğlu AM, Cetinkaya E, Ceylaner S, Aycan Z, Kibar E, Ekici F, Kizilgün M.Goldenhar syndrome associated with growth hormone deficiency. Genet Couns.2008;19(2):173-6.

93)  Arhan E, Cetinkaya E, Aycan Z, Aslan AT, Yücel H, Vidinlisan S. A very rarecause of virilization in childhood: ovarian Leydig cell tumor. J PediatrEndocrinol Metab. 2008;21(2):181-3.

94)  Ergür AT, Ocal G, Berberoglu M, Tekin M, Kiliç BG, Aycan Z, Kutlu A, AdiyamanP, Siklar Z, Akar N, Sahin A, Akçayöz D. Paternal X could relate to arithmeticfunction; study of cognitive function and parental origin of X chromosome inTurner syndrome. Pediatr Int. 2008;50(2):172-4.

95)  Adiyaman PB, Ocal G, Cetinkaya E, Akar N, Uysal A, Duman T, Evliyaoğlu O,Aycan Z, Lumbroso S, Sultan C, Berberoğlu M. 5 alpha steroid reductase deficiencyin Turkey. Pediatr Endocrinol Rev. 2006 Aug;3 Suppl 3:462-9. Erratum in: Pediatr Endocrinol Rev. 2007;5(1):470.

96)  Akıncı A, Cetinkaya E, Aycan Z, Oner O. Relationship between intraocularpressure and obesity in children. J Glaucoma. 2007;16(7):627-30.

97)  Akıncı A, Cetinkaya E, Aycan Z. Dry eye syndrome in diabetic children. Eur J Ophthalmol. 2007;17(6):873-8.

98)  Aycan Z, Cetinkaya E, Darendeliler F, Vidinlisan S, Bas F, Bideci A, Demirel F, Darcan S, Buyukgebiz A, Yildiz M, Berberoglu M, Bundak R. The effect of growthhormone treatment on bone mineral density in prepubertal girls with Turnersyndrome: a multicentre prospective clinical trial. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;68(5):769-72.

99)  Cakır BC, Aycan Z, Vidinlisan S, Akpinar K, Keskin SK, Cakir HT, Altunkan S, Cetinkaya E. Ambulatory blood pressure monitoring for 24 hours in children withtype-1 diabetes mellitus. Saudi Med J. 2007;28(11):1758-60.

100)    Evliyaoğlu O, Berberoğlu M, Adiyaman P, Aycan Z, Ocal G. Evaluation of insulin resistance in Turkish girls with premature pubarche using the homeostasisassessment (HOMA) model. Turk J Pediatr. 2007;49(2):165-70.

101)    Siklar Z, Berberoğlu M, Adiyaman P, Salih M, Tükün A, Cetinkaya E, Aycan Z,Evliyaoğlu O, Ergur AT, Oçal G. Disorders of gonadal development: a broadclinical, cytogenetic and histopathologic spectrum. Pediatr Endocrinol Rev. 2007 Mar;4(3):210-7. Erratum in: Pediatr Endocrinol Rev. 2007;5(2):678.

102)    Darendeliler F, Aycan Z, Cetinkaya E, Vidilisan S, Bas F, Bideci A, DemirelF, Darcan S, Buyukgebiz A, Yildiz M, Berberoglu M, Arslanoglu I, Bundak R.Effects of growth hormone on growth, insulin resistance and related hormones(ghrelin, leptin and adiponectin) in Turner syndrome. Horm Res. 2007;68(1):1-7.

103)    Aycan Z, Ustünsalih-Inan Y, Cetinkaya E, Vidinlisan S, Ornek A. Evaluation oflow-dose hCG treatment for cryptorchidism. Turk J Pediatr. 2006;48(3):228-31.

104)    Aycan Z, Arhan E, Cetinkaya E, Vidinlisan S, Menekşe N, Yücel H, Cakar N.Propylthiouracil-induced hypersensitivity syndrome. Turk J Pediatr. 2006;48(2):162-5.

105)    Aycan Z, Ocal G, Berberoglu M, Cetinkaya E, Adiyaman P, Evliyaoglu O.Experience with long-term glucocorticoid treatment in congenital adrenalhyperplasia: growth pattern compared with genetic height potential. J PediatrEndocrinol Metab. 2006;19(3):245-51.

106)    Evliyaoglu O, Berberoglu M, Adiyaman P, Aycan Z, Ergur A, Siklar Z, Ocal G,Fitoz S. Incidence of iodine deficiency in patients presenting withgoitre--discrepancy between clinical and ultrasonographic evaluation of thethyroid: comparison of patients with and without autoimmunethyroiditis--clinical, hormonal and urinary iodine excretion studies. J PediatrEndocrinol Metab. 2006;19(1):39-44.

107)    Evliyaoğlu O, Berberoğlu M, Ocal G, Adiyaman P, Aycan Z. Exaggerated TSHresponses to TRH in patients with goiter and 'normal' basal TSH levels. Horm Res. 2005;64(6):299-302.

108)    Tiryaki T, Aycan Z, Hücümenoğlu S, Atayurt H. Testis sparing surgery forsteroid unresponsive testicular tumors of the congenital adrenal hyperplasia.Pediatr Surg Int. 2005;21(10):853-5.

109)    Aycan Z, Berberoğlu M, Ocal G, Evliyaoglu O, Adiyaman P, Deda G, Caksen H,Akar N, Karahan C, Cinas P, Bideci A. Relationship between plasma leptin, insulinand tumor necrosis factor alpha in obese children. J Pediatr Endocrinol Metab.2005;18(3):275-84.

110)    Cetinkaya E, Günal N, Sönmez N, Aycan Z, Vidinlisan S, Kahramanyol O,Paşaoğlu I. LEOPARD syndrome and hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a case report. Turk J Pediatr. 2004;46(4):373-6.

111)    Adıyaman P, Ocal G, Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Aycan Z, Cetinkaya E. Theclinical and radiological assessment of cyclic intravenous pamidronateadministration in children with osteogenesis imperfecta. Turk J Pediatr. 2004;46(4):322-8.

112)    Adıyaman P, Ocal G, Berberoğlu M, Aycan Z, Evliyaoğlu O, Cetinkaya E. Plasma testosterone response at 1st and 4th day after short- and long-term hCGstimulation test. Turk J Pediatr. 2004;46(4):309-14.

113)    Aycan Z, Berberoglu M, Adiyaman P, Ergür AT, Ensari A, Evliyaoglu O, SiklarZ, Ocal G. Latent autoimmune diabetes mellitus in children (LADC) with autoimmunethyroiditis and Celiac disease. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004;17(11):1565-9.

114)    Atasay B, Aycan Z, Evliyaoğlu O, Adiyaman P, Günlemez A, Unal S, Arsan S,Ocal G, Berberoğlu M. Congenital early onset isolated adrenocorticotropindeficiency associated with a TPIT gene mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004;17(7):1017-20.

115)    Adıyaman P, Ocal G, Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Aycan Z, Cetinkaya E, BulcaY, Ersöz G, Akar N. Alterations in serum growth hormone (GH)/GH dependent ternarycomplex components (IGF-I, IGFBP-3, ALS, IGF-I/IGFBP-3 molar ratio) and theinfluence of these alterations on growth pattern in female rhythmic gymnasts. JPediatr Endocrinol Metab. 2004;17(6):895-903.

116)    Adıyaman P, Berberoğlu M, Aycan Z, Evliyaoğlu O, Ocal G. Seckel-likesyndrome: a patient with precocious puberty associated with nonclassicalcongenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Endocrinol Metab. 2004;17(1):105-10.

117)    Unal O, Berberoğlu M, Evliyaoğlu O, Adiyaman P, Aycan Z, Ocal G. Effects onbone mineral density of gonadotropin releasing hormone analogs used in thetreatment of central precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16(3):407-11.

118)    Aycan Z, Berberoğlu M, Ocal G, Altundas N, Adiyaman P, Evliyaoğlu O. Neonataldiabetes with hyperchylomicronemia. Indian J Pediatr. 2002;69(12):1087-9.

119)    Evliyaoğlu O, Ocal G, Cetinkaya E, Berberoğlu M, Aycan Z, Adiyaman P,Vidinlisan S. No seasonality of birth in children with type 1 diabetes mellitusin Ankara, Turkey. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002;15(7):1033-4.

120)    Ocal G, Adiyaman P, Berberoğlu M, Cetinkaya E, Akar N, Uysal A, Duman T,Evliyaoğlu O, Aycan Z, Lumbroso S, Sultan C. Mutations of the 5alpha-steroidreductase type 2 gene in six Turkish patients from unrelated families and a largepedigree of an isolated Turkish village. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002;15(4):411-21.

121)    Ocal G, Berberoğlu M, Adiyaman P, Cetinkaya E, Ekim M, Aycan Z, Evliyaoğlu O.Osteopetrosis, renal tubular acidosis without urinary concentration abnormality, cerebral calcification and severe mental retardation in three Turkish brothers. JPediatr Endocrinol Metab. 2001;14(9):1671-7.

122)    Berberoğlu M, Aycan Z, Ocal G, Begeot M, Naville D, Akar N, Adiyaman P,Evliyaoglu O, Penhoat A. Syndrome of congenital adrenocortical unresponsivenessto ACTH. Report of six patients. J Pediatr Endocrinol Metab. 2001;14(8):1113-8.

123)    Evliyaoğlu O, Berberoğlu M, Ocal G, Adiyaman P, Aycan Z. Severe hypercalcemiaof an infant due to vitamin D toxicity associated with hypercholesterolemia. JPediatr Endocrinol Metab. 2001;14(7):915-9.